Những ngày hè rực rỡ
Chạm nhau ánh nhìn rực nắng. Hè về lẩn khuất, biến mất, đến rồi đi. Như cơn giông mùa hạ. Chỉ kịp chạy chưa ráo mồ hôi. Như tuổi trẻ một thời. Ngoảnh đi là phôi pha tất cả. Những ngày hè rực rỡ. Trôi về nơi nào...