Bàn về chuyện "đánh ghen"

Ngoại tình

Bàn về chuyện "đánh ghen"

Nhà văn Huyền Trang Bất Hối từng chia sẻ: “Với tôi, tôi chỉ nghĩ đơn giản, không cổ xúy cho việc đánh ghen. Nhưng nếu có thể giữ được bình tĩnh thì giữ, còn nếu không thì cứ làm theo bản năng. Vì nếu kiềm chế, người khó chịu và đau lòng vẫn luôn là phụ nữ, chứ không phải đàn ông. Và nếu có đi đánh ghen thì cũng phải nhỡ rõ một số điều cần lưu ý để bản thân không bị thiệt thòi”.