Những ngày hè rực rỡ
Chạm nhau ánh nhìn rực nắng. Hè về lẩn khuất, biến mất, đến rồi đi. Như cơn giông mùa hạ. Chỉ kịp chạy chưa ráo mồ hôi. Như tuổi trẻ một thời. Ngoảnh đi là phôi pha tất cả. Những ngày hè rực rỡ. Trôi về nơi nào...
Mùa hạ - Mùa thi - Mùa chia ly!

Xúc tác yêu

Mùa hạ - Mùa thi - Mùa chia ly!

Mùa hạ đã đến, hoa phượng đã nở, ve đã kêu râm ran. Chỉ vài ngày nữa thôi là những bạn học sinh cuối cấp sẽ phải chia tay nhau. Sẽ không bao giờ được ngồi cùng nhau trong một lớp nữa đông đủ như thế nữa...